Videos.

Frederico Lourenço at UTOPIAS XXI
Frederico Lourenço at Sobremesa Flip 2017
Frederico Lourenço on translating the Bible — Programa Milênio
Frederico Lourenço and Guilherme Gontijo Flores, “Odi et amo”, Flip 2017
Frederico Lourenço at TV show Nas Nuvens